20 enero, 2009

Compras de la semana

Europa:
Word Academy

USA:
Big Bang Mini
Jumble Madness
SimAnimals

Japón:
Inukana no Ichizoku
Mirakuru! Mimika DS
Monster * Racers
New Chuugaku Eitango Target 1800 DS
Rabbids Party: TV Party
Teikuauto! DS Series 1 Tetsudou Data File
Tetsudou Seminar: Oote Shitetsuhen
Tubo

No hay comentarios: