27 mayo, 2008

Esta semana podrás comprar...

Europa:
Dream Pinball

USA:
LOL
Looney Tunes Cartoon Concerto
Super Dodgeball Brawlers
USA Today Crosswords

Japón:
English of the Dead
Front Mission 2089: Border of Madness
Fushigi? Kagaku: Nazotoki Quiz Training - NazoTore
Kuukan Zukei: Hirameki Training - KuuTore
Mugen no Frontier: Super Robot Taisen OG Saga
Princess Debut
Shoho Kara wa Hajimeru Otona no Eitango Renshuu
Simple DS Series Vol. 14: The Jidousha Kyoushuujo DS
Sudoku DS Nikori Suduko Complete Version
SuperLite 2500 Travel Quiz
Tokutei! Metabo Juku
Tsuduke Rarenai Otona Notameno Metabo Dasshutsu Training

No hay comentarios: